สึสึมินิงเกียว สึสึมิยาขิ

สึสึมินิงเกียว สึสึมิยาขิ

สึสึมิยาขิ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สุกิยะมะยาขิ เป็นเครื่องปั้นดินเผาโบราณของเซนไดที่ได้รับการสืบต่อมาจากสไตล์เคนซัน ว่ากันว่า ตุ๊กตาสึสึมิใช้เครื่องปั้นดินเผาสึสึมิเป็นแม่แบบ เป็นตุ๊กตาท้องถิ่น ทำจากดินที่ผสมด้วยสี มีลักษณะพิเศษคือมีสีสรรที่หลากหลายและสดใสงดงาม