ตลาด

Sendai Asaichi

the Sendai Asaichi (ตลาดสดยามเช้า) ถนนสายแคบๆ ใกล้กับสถานีJR Sendai เรียงรายไปด้วยร้านค้าผัก ผลไม้ และปลาสด ซึ่งจะมีการซื้อขายคึกคักอยู่ตลอดเวลา

URL
http://www.sendaiasaichi.com/
TEL
022-262-7173
Address
Chuo 4-chome, Aoba-ku, Sendai