เอาท์เล็ท มอลล์

Mitsui Outlet Park Sendai Port

Outlet mall แห่งนี้จัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและของใช้มีระดับทั้งในและต่างประเทศ

URL
http://www.31op.com/sendai/english/
TEL
022-355-8800
Address
3-7-5 Nakano, Miyagino-ku, Sendai