ใจกลางเมืองเซนได

สุสาน Zuihoden Mausoleum

เป็นสถานที่บวงสรวงให้ผู้ก่อตั้ง Sendai คือท่าน lord Date Masamune โครงการอันตระการตานี้เป็นจุดที่สร้างขึ้นโดยสีอันสว่างไสว อันประกอบด้วยทองและลวดลายที่ประณีตบนประติมากรรมแกะสลักอย่างละเอียดอ่อน

Hours
เวลา 09:00-16:30 (ก.พ.-พ.ย.) ,09:00-16:00(ธ.ค.-ม.ค.)
Closed
ปิด 31ธ.ค. และ 1ม.ค.
URL
http://www.zuihoden.com/en/
TEL
022-262-6250
Address
23-2 Otamayashita, Aoba-ku, Sendai