Sakunami

วิสกี้ นิคก้า โรงกลั่นวิสกี้ นิคก้า เซนได

อาคารโรงกลั่นและโรงเก็บที่ก่อด้วยอิฐสีแดงที่เรียงรายบนพื้นที่อันกว้างขวาง ท่านจะได้ชมกระบวนการผลิตวิสกี้ไป พร้อมๆกับการฟังคำบรรยาย และยังสามารถชิมวิสกี้ได้อีกด้วย

Hours
09:00-15:30
Closed
วันหยุดไม่กำหนดแน่นอน
URL
http://www.nikka.com/eng/distilleries/miyagikyo/
TEL
022-395-2865
Address
เลขที่ 1 นิคก้า อาโอบะขุ