Akiu

Sort :

Rairaikyo Gorge

Akiu Otaki Waterfall

Akiu Otaki Fudo-do

Banji Rock

Akiu Kogei no Sato (Akiu Traditional Crafts Village)

Akiu Sato Center

Sendai Kaleidoscope Museum

Tenshukaku-Shizen-koen Park

Akiu Winery

Akiu Village Agurie-no-Mori

Akiu Onsen

Akiu Ohagi (Bean Cakes) from “Saichi Shufu-no-Mise”