ซูชิ / เซ็นไดสุเคะด้ง

ซูชิ / เซ็นไดสุเคะด้ง

จังหวัดมิยากิมีเมืองหลักอยู่ที่เซ็นได ซึ่งมีท่าเรือประมงจำนวนมาก ทำให้เต็มไปด้วยปลาสด ๆ คุณภาพสูง และจากการที่จังหวัดมิยากิปลูกข้าวรสอร่อยอยู่ด้วย จึงเป็นที่รู้จักในเรื่องซูชิคุณภาพสูงและเซ็นไดสุเคะด้งซึ่งเป็นข้าวหน้าปลาเนื้อขาวราดซอสสูตรพิเศษ