ธรรมชาติ

ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น)

เดินทางด้วยรถยนต์จากเซนไดเป็นเวลา 30 นาที จะมาถึงตัวเมืองโอกาวาระที่มีแม่น้ำชิราอิชิไหลผ่านก็จะพบกับ “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ” ทางเดินริมน้ำยาวกว่า 8 กม.ที่มีทิวแถวต้นซากุระเรียงรายกันกว่า 1200 ต้น ทิวทัศน์ของภูเขาซาโอ้ที่ยังมีหิมะปกคลุม ตัดกับสีสันของซากุระนั้นยิ่งทำให้ดูงดงามมากขึ้นไปอีก ซากุระที่นี่มีนั้นมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพันธุ์โซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากุระ, ยาเอะซากุนะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหน้าซากุระนั้นที่นี่ก็จะจัดงานเทศกาลขึ้นทุกปี มีการออกร้านและนักท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจัดไฟไลท์อัพให้ได้ขมซากุระกลางคืนที่สวยงามชวนฝันไปอีกแบบ

การเดินทาง ลงรถไฟ JR สายโทโฮคุฮนเซ็นที่สถานีโอกาวาระหรือสถานีฟุนะโอกะ แล้วเดินต่ออีก 3 นาที
ที่จอดรถ มีที่จอดรถให้บริการ (ที่จอดรถชั่วคราวที่ตรงพื้นที่ริมน้ำ จอดรถทั่วไปได้ 300 คัน)
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการชมซากุระ ต้นเดือนเมษายน-ปลายเดือนเมษายน

URL
http://www.miyagi-kankou.or.jp/wom/t2-29
TEL
0224-53-2659
Address
ชิราอิชิกาวะซึซึมิ ชิบาตะมาจิ/โอกาวาระโจว เมืองชิบาตะ