กินซันออนเซ็น

กินซันออนเซ็น

ชื่อนี้ได้มาจากการเจริญรุ่งเรืองในฐานะเหมืองเงินขนาดใหญ่ในต้นยุคเอโดะ ริมแม่น้ำกินซันที่ไหลผ่านกลางเมืองออนเซ็นมีเรียวกังที่ทำจากไม้ตั้งอยู่เรียงราย ว่ากันว่าที่นี่เป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วย มีโรงอาบน้ำสาธารณะ ออนเซ็นเท้า ฯลฯ ลองมาเต็มอิ่มกับออนเซ็นที่กินซันอย่างสบาย ๆ ดู