• ประเพณีในฤดูร้อนของเมืองเซนได
  • สุสาน Zuihoden Mausoleum
  • งานฝีมือแบบดั้งเดิม

Attractions

กิจกรรม
ปราสาทสึรุกะ
พิพิธภัณฑ์
Sendai Mediatheque
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์เมือง Sendai
ธรรมชาติ
สวนสาธารณะนิชิ
งานฝีมือแบบดั้งเดิม
Shimanuki Honten, offers various colorful items
ห้ามพลาดเมื่อมาเซนได
เดินเล่นบนถนนโจเซ็นจิ
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ปลาฉลามเคะเซ็นนุมะ
สถานที่เที่ยวสำหรับครอบครัว
สะโอแดรี่เซ็นเตอร์
ธรรมชาติ
สวนไซเกียวโมโดชิ โนะ มัตสึ