• สุสาน Zuihoden Mausoleum
  • งานฝีมือแบบดั้งเดิม

Attractions

สถานที่เที่ยวสำหรับครอบครัว
เซนได อันปังแมน โคโดโมะ มิวเซียม แอนด์ มอลล์
สถานที่เที่ยวสำหรับครอบครัว
สะโอแดรี่เซ็นเตอร์
ห้างสรรพสินค้า
อี บีน เอส
Sakunami
Jogi Nyorai (วัด Saihoji)
Akiu
โรงกลั่นไวน์ เซ็นไดอะคิว (อะคิวไวน์เนอร์รี่)
ธรรมชาติ
หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอ้
Akiu
ซะโตะเซ็นเตอร์ อะคิว
ธรรมชาติ
สวนสาธารณะนิชิ
Akiu
บังจิอิวะ