• สุสาน Zuihoden Mausoleum
  • งานฝีมือแบบดั้งเดิม

Attractions

อาหารและเครื่องดื่ม
เนื้อวัว Sendai
ทัศนศึกษาโรงงาน
โรงเบียร์คิริน เซ็นได
สถานที่เที่ยวสำหรับครอบครัว
สะโอแดรี่เซ็นเตอร์
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์เมือง Sendai
Sakunami
Jogi Nyorai (วัด Saihoji)
ห้ามพลาดเมื่อมาเซนได
ผ่อนคลายไปกับออนเซ็น
ห้ามพลาดเมื่อมาเซนได
เที่ยวชมวัดและศาลเจ้า
งานฝีมือแบบดั้งเดิม
Kokeshi(ตุ๊กตาไม้พื้นเมือง)
กิจกรรม
วัดโมซือจิ