• สุสาน Zuihoden Mausoleum
  • งานฝีมือแบบดั้งเดิม

Attractions

สถานบันเทิงยามค่ำคืน
เพลิดเพลินกับชีวิตยามค่ำคืนที่คกคุบุงโจ
ธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เซ็นได อุมิโนะโมริ
ภัยพิบัติและการฟื้นฟู
ร่องรอยแห่งความทรงจำจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว โรงเรียนประถมศึกษาอะระฮามะ เมืองเซนได
ธรรมชาติ
หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอ้
Matsushima
วัดซุยกันจิ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม
Sendai Suzume Odori
ใจกลางเมืองเซนได
ที่ตั้งปราสาท Sendai
ห้ามพลาดเมื่อมาเซนได
ประสบการณ์การรับประทานลิ้นวัว
กีฬา
กีฬาอาชีพในเซ็นได