Attractions

Matsushima
Date Masamune Historical Museum
Department Stores
EBeanS
Onsen (Hot Springs)
Akiu Onsen
Nightlife
Toichi Ichiba
Sports
Ski Resorts
Matsushima
Saigyo Modoshi no Matsu Park
Matsushima
Matsushima Tourism Association Oyster Shack
Sakunami
Sakunami Onsen Station Lasanta
Akiu
Tenshukaku-Shizen-koen Park