เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเซ็นได

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเซ็นได

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คอยแนะนำทรัพยากรการท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ภายในโทโฮคุและเซ็นได และยังจัดทัวร์เดินชมเมือง กิจกรรมทางวัฒนธรรม ฯลฯ ขึ้นเป็นระยะ ๆ ด้วย

○รหัสไปรษณีย์: 980-8652
○ที่อยู่: 3-2-17 อิจิบังโจ อะโอบะคุ เมืองเซ็นได (ห้างสรรพสินค้าฟุจิซาคิ อาคารหลัก ชั้น 1)
○เวลาทำการ: 10.00 - 19.30 น.
https://www.i-sendai.jp/