บริการส่งสัมภาระสบาย ๆ (Easy Luggage Delivery Service)

บริการส่งสัมภาระสบาย ๆ (Easy Luggage Delivery Service)

บริการนี้เป็นการจัดส่งสัมภาระของลูกค้าไปยังที่พัก 84 แห่งในตัวเมืองเซ็นได บริเวณอะคิอุ บริเวณสะคุนามิ และบริเวณมัตสึชิมะ จากสถานีเซ็นไดหรือสนามบินเซ็นได เพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบาย ๆ ไม่ต้องถือของ
เชิญใช้บริการของเราเมื่อเดินทางมาเซ็นได แล้วเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวเซ็นไดอย่างเต็มที่