ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือการท่องเที่ยว แบบฮาลาล เมืองเซนได

คู่มือแนะนำที่พัก สำหรับผู้พิการ เมืองเซนได

Sendai Safety

Sendai Area Pass

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเซ็นได

บริการส่งสัมภาระสบาย ๆ (Easy Luggage Delivery Service)

เกี่ยวกับเมืองเซนได

รถบัสรอบเมือง Sendai

Sendai Marugoto Pass

รถไฟใต้ดิน