Traditional Arts & Crafts

Sort :

Tamamushi-nuri lacquerware

Sendai Hira (silk fabric)

Sendai Tansu (chest of drawers)

Kokeshi (traditional wooden dolls)

Sendai Tsuishu

Umoregi Zaiku (bogwood Carvings)

Sendai Hariko/ Matsukawa Daruma

Tsutsumi-yaki Tsutsumi dolls

Sendai Ofude (writing brushes)

Tohoku Kougei

Tohoku Kougei
3-3-20 Kamisugi, Aoba-ku, Sendai
10:00-18:00
more

Shimanuki Honten

Shimanuki Honten
3-1-17 Ichibancho, Aoba-ku, Sendai
10:30-19:30
more