งานฝีมือแบบดั้งเดิม

โทโฮขุโคเกอ

โรงงานโทโฮขุโคเกอิ ตั้งขึ้นเมื่อปีโชวะ 8 (ปี ค.ศ. 1933) ที่เมืองเซนได โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานแนะแนวงานฝีมือ กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และ สถาบันวิจัยโลหะ มหาวิทยาลัยโทโฮขุ เทอิโกกุ ตั้งแต่ได้รับสิทธิบัตรของ การเคลือบแบบ ทามามุชินูริ ในปีโชวะ 14 (ปี ค.ศ. 1939) ได้ผลิตงานฝีมือด้วยการเคลือบแบบ ทามามุชินูริ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแทนของเซนได

Hours
10:00-18:00
Closed
Sundays, National Holidays, 2nd/4th Saturdays
URL
http://www.t-kogei.co.jp/en/
TEL
022-222-5401
Address
3-3-20 Kamisugi, Aoba-ku, Sendai
ZIP
980-0011