เครื่องเขิน Sendai tsuishu

เครื่องเขิน Sendai tsuishu

ครื่องเขินที่ทำโดยการลงรักแดงหลายชั้นทับไม้ที่ได้แกะสลักลวดลายอันสวยงาม มีเครื่องเขินหลายประเภทเช่น ถาด ถ้วยขนมหวานและจานรองถ้วยน้ำชา