เซนไดโอะฟุเดะ (พู่กันเซนได)

เซนไดโอะฟุเดะ (พู่กันเซนได)

เป็นพู่กันที่ทำขึ้นตามนโยบายทั้งทางด้านการศึกษาและอุตสาหกรรม ตั้งแต่สมัยที่ดาเตะ มาซะมุเนะ เปิดเซนไดเป็นแคว้นเป็นต้นมา ก้านพู่กันทำจากไม้มิยะกิโนะฮะกิ ซึ่งมีดอกไม้เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดมิยะกิ ใช้เป็นเครื่องบรรณาธิการต่อโชกุนในสมัยนั้น จึงถูกเรียกว่า โอะฟุเดะ