เอาท์เล็ท มอลล์

Sendai-Izumi Premium Outlets

Outlet Center นี้เริ่มากอเมริกา ซึ่งท่านสามารถซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆได้ในราคาลดถึง 25-65 % จากราคาเต็มได้ทุกวัน

URL
http://www.premiumoutlets.co.jp/th/sendaiizumi
TEL
022-342-5310
Address
6-1-1 Teraoka, Izumi-ku, Sendai