Sendai hira (ผ้าไหม)

Sendai hira (ผ้าไหม)

ผ้าไหมที่มีการทำสืบต่อเนื่องกันมาประมาณ 400 ปี และถูกจัดเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ผ้าไหมนี้ไม่ยับและเคยใช้เป็นกางเกง hakama ของซามูไร ทุกวันนี้ถูกใช้ทำสิ่งของต่าง ๆ เช่น กล่องใส่นามบัตร