Matsushima

วัดซุยกันจิ

วัดซุยกันจิเป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นวัดนิกายเซ็นอันดับหนึ่งของแถบโอชู วัดซุยกันจินี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 828 โดยจิคาคุไดชิเอ็นนิน พระสงฆ์ที่เป็นผู้สร้างวัดฮิราอิซึมิและวัดยามะเดระมาก่อน โดยตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในชื่อวัดโฮไดจิ เป็นวัดประจำตระกูลดาเตะในสมัยดาเตะ มาซามุเนะในปี 1609 และเนื่องจากวัดซุยกันจิถูกสร้างขึ้นในช่วงก่อนสงครามที่ต่อเนื่องมายาวนานจะจบลง ทำให้วัดซุยกันจิมีโครงสร้างที่ปกติเห็นได้ในหอปราสาทเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหอสังเกตการณ์หรือทางเดินอุกุยสุบาริ (ทางเดินที่สร้างขึ้นให้สามารถรู้ได้ว่ามีผู้บุกรุก) รอบๆวัดซุยกันจินี้มีถ้ำเล็กๆที่หาตามวัดอื่นๆไม่ได้ (เป็นถ้ำที่พระสงฆ์ใช้บำเพ็ญเพียรหลังตื่นนอน) และยังมีทางเดินที่เรียงรายด้วยต้นสนญี่ปุ่น
ค่าเข้าชมนั้นรวมถึงค่าเข้าชมหอสมบัติที่มีการจัดแสดงชุดเกราะของดาเตะ มาซามุเนะ โดยหอหลักนั้นจะเปิดให้คนทั่วไปเช้าชมตั้งแต่เดือนเมษายน 2016 เป็นต้นไป

Hours
เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 8.00-17.00 เดือนตุลาคม และ เดือนมีนาคม 8.00-16.30 เดือนพฤศจิกายน และ เดือนกุมภาพันธ์ 8.00-15.30 เดือนธันวาคม – เดือนมกราคม 8.00-15.30 สามารถเข้าขมได้ถึงก่อนเวลาปิด 30 นาที
Admission
ผู้ใหญ่(นร.ม.ปลายขึ้นไป) 700 เยน เด็ก(อายุไม่เกินม.ต้น) 400
Access
เดิน 7 นาทีจากสถานีรถไฟ JR Matsushima Kaigan สาย Senseki
URL
http://zuiganji.or.jp/
TEL
022-354-2023
Address
91 มัตสึชิมะโจวไน มัตสึชิมะโจว มิยากิโท จ.มิยากิ
ZIP
981-0213