ใจกลางเมืองเซนได

ศาลเจ้าโทโชกู

เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยโจวโอว 3 (ปีค.ศ. 1654) โดยทาดามุเนะ ผู้พิทักษ์ตระกูลดาเตะรุ่นที่สอง เพื่อที่จะบวงสรวงต่อโชกุนอิเอยะสุ โดยได้รับอนุญาตจากโชกุนอิเอมิทสุ เป็นการดำเนินงานที่ยิ่งใหญ่มากโดย
ความพยายามร่วมกันของตระกูลเซนได เป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่โตโอ่อ่าและละเอียดอ่อน ที่รวบรวมเอาศิลปะ วิจิตรงดงามอันเป็นสุดยอดของวัฒนธรรมสมัยดาเตะ

URL
http://s-toshogu.jp/
TEL
022-234-3247
Address
เลขที่ 1-6-1 โทโชกู อาโอบะขุ