พิพิธภัณฑ์

Sendai Mediatheque

อาคารเอนกประสงค์อันประกอบด้วยห้องสมุดและห้องแสดงผลงานศิลปะและหนังสือต่างๆ ได้รับการออกแบบ โดย Toyo Ito เป็นอาคารไร้เสาซึ่งได้รับรางวัลต่างๆมากมายรวมทั้ง “World Architecture Awards 2002 Best Building in East Asia“

Language: พนักงานพูดภาษาอังกฤษได้, มีคำอธิบายภาษาอังกฤษและแผ่นพับภาษาอังกฤษเกาหลี และจีน

Hours
เวลา 09:00-22:00 (เวลาเปิดห้องแสดงผลงานทางศิลปะจะเปิดต่างกันไปขึ้นกับงานแสดง)
Closed
ปิดวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน (อาจเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
URL
http://www.smt.jp/en/
TEL
022-713-3171
Address
2-1 Kasugamachi, Aoba-ku, Sendai