พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กล้องคาเลโดสโคปเซ็นได

พิพิธภัณฑ์กล้องคาเลโดสโคปเซ็นไดเป็นพิพิธภัณฑ์กล้องคาเลโดสโคปแห่งแรกในโลก มีกล้องคาเลโดสโคปอยู่จำนวนมาก ตั้งแต่ที่ผลิตโดยช่างเครื่องปั้นดินเผาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น คุณเทรุโคะ สึจิ ตลอดจนกล้องต่าง ๆ ที่โดดเด่นในด้านการใช้แสงจากทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งจัดแสดงและจำหน่ายกล้องคาเลโดสโคปที่หาได้ยากในประเทศญี่ปุ่น และมีกล้องคาเลโดสโคปที่จับเล่นได้จริงที่ชั้น 2 ด้วย สามารถมาสัมผัสโลกอันน่าพิศวงนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

Hours
9.30 - 17.00 น. (เข้าได้ช้าสุด ก่อนปิด 30 นาที)
Closed
ไม่มี
Access
นั่งรถประจำทางสายไปอะคิอุออนเซ็น/น้ำตกอะคิอุผ่านอะคิอุออนเซ็น โดยขึ้นที่ป้ายขึ้นรถหมายเลข 8 ของสถานีเซ็นได แล้วลงที่มัตสึบะ
URL
http://www.iyashisekai.com/sendai/
TEL
022-304-8080
Address
1-2 มัตสึบะ โมนิวะ ไทฮะคุคุ เซ็นได