ใจกลางเมืองเซนได

เทวรูปใหญ่เจ้าแม่กวนอิม

Sendai Daikannon เทวรูปใหญ่เจ้าแม่กวนอิม (พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์) ซึ่งมองเห็นได้จากทางเหนือของใจกลางเมือง Sendai มีความสูง 100 เมตรเหนือพื้นดิน และลึก 21 เมตรใต้พื้นดิน ท่านสามรถเข้าไปภายในและมองลงมาเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองและมหาสมุทรแปซิฟิกได้จากหน้าต่างสามารถชมทิวทัศน์ด้านบน งกว่านั้นที่พื้นที่ติดกัน โรงแรม Sendai Joytel Hotel (Sendai Hills Hotel) ได้เปิดบริการในเดือนกรกฎาคม 2008

Hours
เวลาสักการะ 10:00-16:00(ต.ค.-มี.ค. 15:30)
URL
http://www.daikannon.com/
TEL
022-278-3331
Address
31-36 Nakayamaminami, Sanezawa, Izumi-ku, Sendai