ใจกลางเมืองเซนได

ที่ตั้งปราสาท Sendai

ปราสาท Sendai (หรืออีกชื่อหนึ่งว่าปราสาท Aoba) ได้รับการก่อสร้างขึ้นโดย Date Masamune กำแพงหินได้รับการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ และรูปปั้น Date Masamune ในขณะที่ทรงม้าอยู่ เป็นจุดที่สวยงามสำหรับการชมวิวทั่วไปของเมือง และพิพิธภัณฑ์ปราสาท Aoba ก็ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย

TEL
022-214-8259
Address
1 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai