Sakunami Onsen (บ่อน้ำแร่)

Sakunami Onsen (บ่อน้ำแร่)

ว่ากันว่าได้พบบ่อน้าแร่นี้เมื่อ 1300 ปีก่อน เป็นรีสอร์ทน้ำแร่ที่มีประวัติอันช้านาน ท่านสามารถอาบน้ำและชมวิวทิวทัศน์ของฝายน้ำในฤดูที่มีใบไม้เขียวสดหรือหิมะได้ (วิธีการเดินทาง) นั่งรถบัสไป Sakunami Onsen จากสถานี JR Sendai ทางออกตะวันตก จุดจอดรถบัสที่ 10 แล้วลงที่ Sakunami Onsen Motoyu sหรือลงรถไฟที่สถานี Sakunami....