ใจกลางเมืองเซนได

วัดรินโนจิ

เป็นวัดที่หลังจากที่ได้ย้ายไปหลายแห่ง ตามการย้ายปราสาทของตระกูลดาเตะ และย้ายมาอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันนี้ ในสมัยของมาซะมุเนะ ตอนเริ่มสมัยแคว้นเซนได
ท่านจะสามารถมองเห็นหอเจดีย์ 3 ชั้นและห้องทำพิธีชงชา ที่สะท้อนให้เห็นอยู่บนผิวน้ำของบ่อใหญ่กลางสวน ญี่ปุ่นที่จัดแบบชิเซ็น ในบรรยากาศที่เงียบสงบ เทพเจ้าที่ประตูทั้งสองข้างถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ที่สำคัญของเมือง

Hours
08:00-17:00
Admission
นักเรียนชั้นประถมต้นขึ้นไป 300 เยน
Access
ขึ้นรถไฟ JR สายเซนซัง ลงที่สถานี คิตะเซนได แล้วเดินอีก 10 นาท
TEL
022-234-5327
Address
เลขที่ 1-14-1 คิตะยามะ อาโอบะขุี