Matsushima

Sort :

ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ

ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ
98-1 มัตสึชิมะโจไน มัตสึชิมะโจ มิยะกิกุน จ.มิยะกิ
สมาพันธ์การล่องเรือท่องเที่ยวหมู่เกาะมัตสึชิมะ:ทุกวันตั้งแต่ 9:00-16:00 น. ออกเรือทุกชั่วโมง (ฤดูหนาวเรือรอบสุดท้ายออก 15:00 น.) / มารุบุงมัตสึชิมะคิเซ็น:ทุกวันตั้งแต่ 9:00-15:00 น. และ ออกเรือทุกชั่วโมง
more

โกะไดโด

โกะไดโด
โจไน มัตสึชิมะโจอะซะ มิยะกิกุน จ.มิยะกิ
ทางเข้าอาคารจะปิดหลังพระอาทิตย์ตกดิน
more

วัดซุยกันจิ

วัดซุยกันจิ
91 มัตสึชิมะโจวไน มัตสึชิมะโจว มิยากิโท จ.มิยากิ
เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 8.00-17.00 เดือนตุลาคม และ เดือนมีนาคม 8.00-16.30 เดือนพฤศจิกายน และ เดือนกุมภาพันธ์ 8.00-15.30 เดือนธันวาคม – เดือนมกราคม 8.00-15.30 สามารถเข้าขมได้ถึงก่อนเวลาปิด 30 นาที
more

วัดเอ็นทสึอิน (Entsuin Temple)

วัดเอ็นทสึอิน (Entsuin Temple)
67 มัตสึชิมะโจวไน มัตสึชิมะโจว มิยากิโท จ.มิยากิ
8:30-17:00 (เดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายน)/ 8:30-16:00 (เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม)
more

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ดาเตะ มาซามุเนะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ดาเตะ มาซามุเนะ
13-13 มัตสึชิมะฟุเค็นโด มัตสึชิมะมาจิ จังหวัดมิยากิ
9.00 - 17.00 น. (เข้าได้ช้าสุด ก่อนปิด 30 นาที)
more

คันรันเทย์

คันรันเทย์
56 มัตสึชิมะโจวไน มัตสึชิมะโจว มิยากิโท จ.มิยากิ
8:30-17:00 (เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม) สั่งอาหารได้ถึงเวลา 16:30 8:30-16:30 (เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม) สั่งอาหารได้ถึงเวลา 16:00
more

เกาะฟุคุอุระจิมะ

เกาะฟุคุอุระจิมะ
39-1 มัตสึชิมะเซ็นซุย มัตสึชิมะมาจิ มิยากิ จังหวัดมิยากิ
ที่อยู่ คาเฟ่เบย์แลนด์ 8.00 - 17.00 น. (มีนาคม - ตุลาคม)、8.00 - 16.00 น. (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์)
more

สวนไซเกียวโมโดชิ โนะ มัตสึ

สวนไซเกียวโมโดชิ โนะ มัตสึ
มัตสึชิมะอะสะอินุตะ มัตสึชิมะมาจิ จังหวัดมิยากิ
ไม่มี
more

ร้านหอยนางรม สมาคมการท่องเที่ยวมัตสึชิมะ

ร้านหอยนางรม สมาคมการท่องเที่ยวมัตสึชิมะ
12-1 มัตสึชิมะอะสะฮิกาชิฮามะ มัตสึชิมะมาจิ จังหวัดมิยากิ
เปิดทำการช่วงกลางวันของทุกวันตั้งแต่ปลายตุลาคมถึงกลางมีนาคม ยกเว้นสิ้นปีและปีใหม่
more

ตลาดปลามัตสึชิมะ

ตลาดปลามัตสึชิมะ
4-10 มัตสึชิมะอะสะฟุเค็นโด มัตสึชิมะมาจิ จังหวัดมิยากิ
เปิดตลอดทั้งปี ไม่มีวันหยุด 8.00 - 17.00 น. (ชั้น 1 (ร้านค้า) 8.00 - 15.00 / ชั้น 2 (ร้านอาหาร) 10.00 - 15.00 น.)
more

ตลาดขายส่งผลิตภัณฑ์ประมงชิโอกามะ

ตลาดขายส่งผลิตภัณฑ์ประมงชิโอกามะ
1-20-74 ชินฮามะโจ เมืองชิโอกามะ จังหวัดมิยากิ
วันธรรมดา 3.00 - 13.00 น. วันเสาร์ 3.00 - 14.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 6.00 - 14.00 น.
more

ศาลเจ้าชิโอกามะ

ศาลเจ้าชิโอกามะ
1-1 อิจิโมริยามะ เมืองชิโอกามะ จังหวัดมิยากิ
เปิดตลอดทั้งปี ไม่มีวันหยุด(8.30 - 17.00 น. (เมษายน - กันยายน) 8.30 - 16.30 น. (กุมภาพันธ์ มีนาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน)8.30 - 16.00 น. (ธันวาคมและมกราคม))
more