Matsushima

เกาะฟุคุอุระจิมะ

เกาะฟุคุอุระจิมะเป็นสวนสาธารณะของจังหวัด โดยเป็นสวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติที่มีต้นไม้ ดอกไม้และพืชต่าง ๆ อยู่กว่า 300 ชนิด มีจุดชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดแนวทางเดิน
มีสะพานฟุคุอุระบาชิสีแดงสดยาว 252 เมตรพาดไปสู่ตัวเกาะ สามารถชำระค่าเข้าที่คาเฟ่เบย์แลนด์แล้วเข้าสู่สวนได้ทางนี้
ที่ด้านข้างสะพานฟุคุอุระบาชิมีป้าย “สะพานมิตรภาพญี่ปุ่นไต้หวัน” เนื่องจากสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 2011 และได้รับเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมจากไต้หวัน จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์แสดงมิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นและไต้หวันในมัตสึชิมะ

Hours
ที่อยู่ คาเฟ่เบย์แลนด์ 8.00 - 17.00 น. (มีนาคม - ตุลาคม)、8.00 - 16.00 น. (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์)
Closed
None
Admission
ผู้ใหญ่ 200 เยน / นักเรียนประถมและมัธยมต้น 100 เยน
TEL
022-354-3457
Languages
ชำระค่าเข้าได้ที่เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ รองรับภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี แต่แผนที่เกาะมีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น
Address
39-1 มัตสึชิมะเซ็นซุย มัตสึชิมะมาจิ มิยากิ จังหวัดมิยากิ
ZIP
981-0213