Akiu

โรงกลั่นไวน์ เซ็นไดอะคิว (อะคิวไวน์เนอร์รี่)

อะคิวไวน์เนอร์รี่ ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยความใส่ใจของชาวเมืองในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2015 เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้คน พื้นที่ วัฒนธรรม และการค้าขายของที่นี่ และเป็นไวน์เนอร์รี่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดมิยะกิ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งใกล้ใจกลางเมืองเซ็นได จึงทำให้การเดินทางเข้าถึงได้ง่าย และมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศซึ่งเหมาะกับการทำไร่องุ่น ทำให้ที่นี่ถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งของไวน์เนอร์รี่แห่งนี้
ผลิตภัณฑ์ไวน์ของอะคิวไวน์เนอร์รี่มีทั้งหมด 4 ชนิด ไวน์แดงค่อนข้างไม่หวาน (แอลกอฮอล์ 12%), ไวน์โรเซ่ค่อนข้างหวาน (แอลกอฮอล์ 11.5%), ไวน์แอปเปิ้ลไซเดอร์ ทั้งแบบหวาน และไม่หวาน (แอลกอฮอล์ 6 %) โดยตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 เป็นต้นไปจะเริ่มจำหน่ายไวน์ซึ่งกลั่นจากองุ่นของไวน์เนอร์รี่เอง
กิจกรรมสำหรับเที่ยวชมไวน์เนอร์รี่ที่นี่ มีทั้งการเข้าชมขั้นตอนการกลั่นไวน์ ร้านค้า มุมสำหรับชิมสินค้า และคาเฟ่ เปิดให้บริการ

Hours
9:30-17:00
Closed
ทุกวันอังคาร
URL
http://akiuwinery.co.jp/
TEL
022-226-7475
Address
6 บิวะฮะระนิชิ ยุโมะโตะ อะคิวมะจิ ไทฮะคุคุ เซ็นได