Akiu

อะคิอุโอทาคิ ฟุโดโดะ

มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ทาคิโมโตะซัง ไซโคจิ ถือเป็นวัดด้านในของวัดริชชาคุจิของยามาเดระ จังหวัดยามากาตะ เล่ากันว่า ในสมัยโจกัน (ช่วงปี ค.ศ. 856-875) มีนักบวชจิกากุไดชิเอนนินเดินทางไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ไปถือศีลภาวนา ที่วัดข้างน้ำตกอะคิอุทาคิเป็นเวลา 100 วัน และได้สร้างวัดริชชาคุจิ ขึ้น มีเทพเจ้าอาจลนาถสร้างขึ้นจากบรอนซ์ ในท่านั่ง สูง 3.3 เมตร รอบตัว 5.1 เมตร หน้าตักกว้าง 7.2 เมตร เปลวเพลิง สูง 5 เมตร
หลังจากที่สร้างเทพเจ้าอาจลนาถเสร็จ นักบวชระดับสูงได้กระโดดลงไปในน้ำตก เพื่ออธิษฐานให้แก่ความทะเยอทะยานของมนุษย์ หลังจากนั้น มีการสร้างรูปปั้นที่ใช้เป็นสัญญลักษณ์ของการประสบความสำหรับขึ้นมา และมีผู้ที่มีความเชื่อถือมากมาย มาขอพร เพื่อให้สมหวัง และประสบความสำเร็จ ด้านหลังของวัด มีน้ำตก อะคิอุทาคิ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามของประเทศ
กล่าวกันว่า เทพเจ้าอาจลนาถถูกหล่อขึ้นมาในสมัยเอโดะ ตอนที่นักบวชระดับสูงได้ทำการฟื้นฟูวัด

Admission
ค่าเข้าชมสถานที่ [ค่าเดินทางโดยประมาณ] นั่งรถบัสเมืองเซนไดจาก JR สถานี เซนได 1,070 เยน
Access
Take a bus for Akiu Otaki at the number 8 stop at JR Sendai Station East Exit Bus Terminal, get off at the last stop, and it is right there.

Parking facilities:
มีที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล (ฟรี)
มีที่จอดรถบัสขนาดใหญ่ (ฟรี)
ฟรี 100 คัน (สามารถจอดรถบัสขนาดใหญ่ได้ 5-6 คัน
Address
11 Babaotaki, Akiu-machi, Taihaku-ku, Sendai