ผ่อนคลายไปกับออนเซ็น

ผ่อนคลายไปกับออนเซ็น

เพลิดเพลินกับการชมธรรมชาติ และได้รับการเยียวยาจากธรรมชาติ
ภูมิภาคโทโฮกุมีอัตราส่วนออนเซ็นต่อประชากรหนึ่งแสนคนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองสวรรค์ของออนเซ็นซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่น แม้กระทั่งเมืองใหญ่อย่างเซ็นได ห่างออกจากตัวเมืองเพียง 30 – 40 นาทีจะถึงแหล่งออนเซ็น คืออะคิอุและซะคุนามิซึ่งท่านสามารถเพลิดเพลินกับออนเซ็นแท้ๆได้แม้มีเวลาเพียงไม่มาก ห่างจากสองเมืองนี้ไป ยังมีออนเซ็นกิงซังที่ซึ่งท่านจะได้แช่น้ำแร่ในบรรยากาศของญี่ปุ่นโบราณ และนิวโตออนเซ็นซึ่งมีจุดเด่นที่น้ำออนเซ็นสีขาวขุ่นราวกับน้ำนม และออนเซ็นอีกหลายๆแห่งซึ่งมีชื่อเสียงด้านน้ำแร่สรรพคุณดีอีกมากมาย
ท่านสนใจสัมผัสวัฒนธรรมการแช่น้ำร้อนซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมหลักของญี่ปุ่นที่เมืองเซ็นไดดูไหมคะ

รายชื่อแหล่งน้ำพุร้อนออนเซ็นที่ภูมิภาคโทโฮกุ