เที่ยวชมมัตสึชิมะใน1วัน

เที่ยวชมมัตสึชิมะใน1วัน

ห่างจากสถานีเซ็นไดประมาณ 40 นาทีโดยรถไฟจะถึงมัตสึชิมะ 1 ในไตรทรรศน์ (3 ทิวทัศน์ที่งามที่สุดในญี่ปุ่น) ที่อ่าวมัตสึชิมะมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนกว่า 260 เกาะตั้งอยู่ในและนอกอ่าว ความกว้างใหญ่ของทิวทัศน์หมู่เกาะ และสีต่างๆที่คอนทราสต์กันทำให้วิวที่นี่เป็นสถานที่ห้ามพลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน
กิจกรรมที่เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งคือการล่องเรือครูซเที่ยวชมรอบอ่าว นอกจากนั้น ยังมีวัดซึ่งสร้างในสมัยก่อตั้งเมืองโดยท่านดาเตะ มาซามุเนะผู้สถาปนาเมืองเซนไดคือวัดซุยกังจิและวัดเอ็นซืออินให้ท่านได้ชมความงามของศิลปะในยุตดาเตะ รวมถึงการลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ที่เมืองมัตสึชิมะซึ่งเมนูที่จะพลาดไม่ได้คือ หอยนางรมย่าง
มัตสึชิมะ เมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีต และในปัจจุบันยังคงความงามนั้นเอาไว้ ในปีค.ศ. 2013 อ่าวนี้ยังได้รับรางวัล “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก” รองจากอ่าวของมหาวิหารมงต์ ชาน มิเชล ที่ประเทศฝรั่งเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา และเปนอ่าวแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลนี้
ที่นี่จึงเป็นสถานีที่ซึ่งควรแวะไปเที่ยวชมมากที่สุดแห่งหนึ่งเมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองเซ็นได

คอร์สแนะนำ

ค่าใช้จ่าย: 3,940 เยน(ค่าโดยสารรถไฟไปกลับระหว่างสถานีเซ็นได⇔สถานีมัตสึชิมะไคงัง 840 เยน, ค่าเข้าชมวัดเอ็นซืออิน 300 เยน, ค่าเข้าชมวัดซุยกังจิ 700 เยน, ค่าเข้าชมคันรันเทย์ 200 เยน +ค่าเครื่องดื่ม 400 เยน, ค่าโดยสารเรือครูซชมหมู่เกาะ 1,500 เยน)

จากสถานีเซ็นได
โดยสารรถไฟ JRสายเซ็นเซะคิ (40 นาที)


สถานีมัตสึชิมะไคงัง

เดิน (10 นาที)

01. ปวัดเอ็นซืออิน

เดิน (5 นาที)

02. วัดซุยกังจิ

เดิน (10 นาที)

03. โกะไดโด

เดิน (5 นาที)

04. คันรันเทย์

เดิน (3 นาที)

05. ล่องเรือครูซชมอ่าวและหมู่เกาะ

เดิน (10 นาที)

สถานีมัตสึชิมะไคงัง

โดยสารรถไฟ JRสายเซ็นเซะคิ (30 นาที)

จากสถานีเซ็นได


 

01. ปวัดเอ็นซืออิน

 

วัดเอ็นทสึอินเป็นสุสานหลานของดาเตะ มาซามุเนะ ที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเพียง 19 ปี ภายในสวนมีเอกลักษณ์ที่การจัดหินและมอสโดยใช้อ่าวมัตสึชิมะเป็นต้นแบบ
Admission fee: ผู้ใหญ่ 300 JPY
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://sendai-travel.jp/places/entsuin/?lang=th

02. วัดซุยกังจิ

 


วัดซุยกันจิเป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นวัดนิกายเซ็นอันดับหนึ่งของแถบโอชู วัดซุยกันจินี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 828 โดยจิคาคุไดชิเอ็นนิน พระสงฆ์ที่เป็นผู้สร้างวัดฮิราอิซึมิและวัดยามะเดระมาก่อน โดยตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในชื่อวัดโฮไดจิ

Admission fee: ผู้ใหญ่ 700 JPY
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://sendai-travel.jp/places/zuiganji/?lang=th

03. โกะไดโด

 


โกะไดโด เป็นจุดที่สามารถชมอ่าวมัตสึชิม่าได้ทั้งหมด และเป็นจุดที่ห้ามพลาดเมื่อมายังมัตสึชิมะ โกะไดโดถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 807 ทว่าอาคารที่เราเห็นในปัจจุบันนั้น เป็นอาคารซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในสมัยของซามูไรดาเตะ มาซามุเนะ ในปีค.ศ. 1604 ภายในอาคารมีพระพุทธรูปโกะไดเมียวโอประดิษฐานอยู่ ชื่อของอาคารนี้จึงถูกเรียกตามองค์พระประธานนั่นเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://sendai-travel.jp/places/godaido/?lang=th

04. คันรันเทย์

 


คันรันเทย์เคยเป็นร้านน้ำชาประจำตระกูลดาเตะ ทั้งยังเคยให้บริการเหล่าซามุไร องค์หญิง หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นในสมัยโบราณมามากมาย ปัจจุบันนี้เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ให้คุณสามารถชมเกลียวคลื่นในอ่าวมัตสึชิมะอย่างเงียบสงบพร้อมจิบชาเขียวและรับประทานขนมญี่ปุ่นไปพร้อมๆกัน
Admission fee: ผู้ใหญ่ 200 JPY * ค่าเครื่องดื่ม 400 เยน
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://sendai-travel.jp/activities/kanrantei-tea-house/?lang=th

05. ล่องเรือครูซชมอ่าวและหมู่เกาะ

 


การชมอ่าวมัตสึชิมะซึ่งมีเกาะน้อยใหญ่ทั้งหมด 260 เกาะนั้น เราขอแนะนำให้ท่านชมโดยการล่องเรือจะดีที่สุด

Fare: ผู้ใหญ่ 1,500 JPY
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://sendai-travel.jp/places/boat-trips-matshushima/?lang=th