ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ที่โทโฮกุ

วันที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 14:46 นาฬิกาได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออก ความรุนแรงของแผ่นดินไหวมีระดับถึง 9.0 แมกนิจูดและคลื่นยักษ์สึนามิที่มีความสูงกว่า 7 เมตรนั้นได้โถมถล่มเมืองเซนได โดยเฉพาะความเสียหายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกนั้นเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ภายหลังจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว เมืองเซนไดได้รุดหน้าทำการฟื้นฟูสภาพเมืองโดยรับการช่วยเหลือจากทั้งในและนอกประเทศ ทำการถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวต่อสาธารณะ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกรวมทั้งอะระอิและอะระฮามะนั้นมีสถานที่และอนุสาวรีย์ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของภัยพิบัติแผ่นดินไหวนี้อยู่หลากหลาย
และในปี 2015 ได้เปิดทำการรถไฟใต้ดินเซนไดสายโทไซ และสถานีรถไฟอะระอิที่เป็นเสมือนประตูของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก การเดินทางก็สะดวกยิ่งขึ้น ขอเชิญท่านแวะมาเยือนพื้นที่อะระอิและอะระฮามะนี้และลองสัมผัสประสบการณ์กับบันทึกความทรงจำเมื่อครั้งภัยพิบัติแผ่นดินไหวและวิถีทางการฟื้นฟู

ก่อนอื่น ไปที่โซนที่ระลึกเซนได 3.11 ที่เชื่อมโดยตรงกับสถานีอะระอิ เดินทางจากสถานีเซนไดโดยรถไฟใต้ดินเซนไดสายโทไซ 13 นาที ซึ่งเป็นอาคารรำลึกที่สร้างขึ้นพร้อมๆกับการเปิดให้บริการของสถานีอะระอิ เป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้และรับรู้ถึงภัยพิบัติแผ่นดินไหว

จากนั้นก็นั่งรถบัสเทศบาลเซนไดไปชมร่องรอยแห่งความทรงจำจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว โรงเรียนประถมศึกษาอะระฮามะ เมืองเซนไดซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางรถไฟเลียบชายฝั่งไคกันเซน 700 เมตร เปิดให้ชมอาคารโรงเรียนที่ถูกคลื่นยักษ์สึนามิโถมถล่มขึ้นมาถึงชั้น 2 ของอาคารเมื่อครั้งภัยพิบัติแผ่นดินไหว และสามารถชมข้อมูลสิ่งที่จัดแสดงและภาพสารคดีต่างๆได้เช่นกัน

หอรำลึกอะระฮามะที่อยู่แนวชายฝั่งทะเลนั้นได้สร้างขึ้นโดยกลุ่มสมาคมในพื้นที่เพื่อเป็นการปลอบใจและอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวนั้นไปสู่สุขคติ และระฆังแห่งความทรงจำของอะระฮามะและประวัติศาสตร์อะระฮามะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันนั้นเป็นอนุสาวรีย์ของพื้นที่ของเขตอะระฮามะ พื้นที่ชายฝั่งหลังจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวนั้นมีการสร้างอนุสาวรีย์ของพื้นที่อาทิเช่นความทรงจำจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว,แท่นศิลาจารึกซึ่งบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่,หอรำลึกวิญญาณผู้ล่วงลับและอื่นๆ อนุสาวรีย์ของพื้นที่นี้นั้นไม่เพียงแค่ที่อะระฮามะเท่านั้นแต่ยังมีอยู่ที่นาคาโนะ, มินามิกาโม, ชินฮามะ, ฟุจิซึกะ, ฮิกาชิโระคุโก(กำหนดในปี 2018)ด้วย

ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาอะระฮามะกับสถานีอะระอินั้นมีศูนย์สวนการเกษตรเซนได หลังภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่นี่ได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ใช้เป็นศูนย์เขตแดนในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและการเกษตร ขอแนะนำเมนูอาหารเครื่องดื่มและเจลาโต้ออริจินอลหรือจะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนคลายเหนื่อยก็ได้

พื้นที่บริเวณรอบอะระอิและอะระฮามะได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพไปพร้อมๆกับนำบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวนี้มาสานต่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่ออนาคตและโลก ในการกล่าวถึงเซนไดซึ่งมีเป้าหมายมุ่งสู่เมืองที่มีทั้งความอ่อนโยนเป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยการป้องกันภัยพิบัติที่แข็งแกร่งนั้นขาดไปไม่ได้ที่จะกล่าวถึงพื้นที่แห่งนี้ด้วย นับเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองทีเดียว