เที่ยวชมสถานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับดาเตะ มาซามูเนะ ผู้สถาปนาเมืองเซ็นได

เที่ยวชมสถานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับดาเตะ มาซามูเนะ ผู้สถาปนาเมืองเซ็นได

เมื่อกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของเมืองเซ็นไดตั้งแต่ยุคก่อตั้งเมื่อ 400 ปีก่อน ท่านหนึ่งซึ่งจะไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือซามูไรผู้บุกเบิกเมืองนี้ ท่านดาเตะ มาซามุเนะ ในเมืองเซ็นไดนั้น มีร่องรอยของปราสาทซึ่งถูกสร้างโดยดาเตะ มาซามุเนะ หรือที่เรียกว่า “ปราสาทเซ็นได”, “ศาลเจ้าโอซากิฮะจิมัง” (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ) วัดซึ่งสร้างแบบมิยะไทกูเพียงแห่งเดียวในสมัยนั้น, และ “ซุยโฮเด็น” สถานที่บรรจุอัฐิของท่านดาเตะ มาซามุเนะ เป็นต้นซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญของยุคสมัยและความรักในศิลปะชั้นสูงของท่านซามูไรดาเตะได้เป็นอย่างดี การเดินทางเพื่อชมสถานที่ทั้งสามแห่งนี้ สามารถนั่งรถลูปเปิ้ล เซ็นได หรือรถบัสนำเที่ยวชมตัวเมืองเซ็นไดไปได้ทั้งหมด หากท่านมีเวลา 1 วันในตัวเมืองเซ็นได เราอยากให้ท่านได้เที่ยวชมสถานที่สำคัญๆของเมืองเราไปพร้อมๆกับเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์ของเรา

Osaki Hachimangu Shrine

เวลาที่ใช้ 1 วัน
ค่าใช้จ่าย 1,430 เยน (ฟรีพาส สำหรับรถลูปเปิ้ล บัส 1 วัน 620 เยน ค่าเข้าชมซุยโฮเด็น 450 เยน (ได้รับส่วนลดจากฟรีพาส ลูปเปิ้ลบัส), ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เซ็นได 360 เยน (ได้รับส่วนลดจากฟรีพาส ลูปเปิ้ลบัส)

สุสาน Zuihoden Mausoleum

คอร์สแนะนำ
จากสถานีเซ็นได ---- นั่งรถลูปเปิ้ลบัส ประมาณ 15 นาที ---- ซุยโฮเด็น ---- นั่งรถลูปเปิ้ลบัส ประมาณ 4 นาที ---- พิพิธภัณฑ์เมืองเซ็นได ---- นั่งรถลูปเปิ้ลบัส ประมาณ 3 นาที ---- ปราสาทเซ็นได (ใช้เวลาเข้าชมประมาณ 40 นาที) ---- นั่งรถลูปเปิ้ลบัส ประมาณ 21 นาที ---- ศาลเจ้าโอซากิ ฮะจิมัง ---- นั่งรถลูปเปิ้ลบัส ประมาณ 27 นาที ---- สถานีเซ็นได

Loople Sendai