เที่ยวชมวัดและศาลเจ้า

เที่ยวชมวัดและศาลเจ้า

ที่เซ็นไดมีวัดและศาลเจ้าที่มีประวัติอันยาวนานมากมาย นอกจากวัดที่มีชื่อเสียงโดดเด่น เช่น ซุยโฮเด็น และ วัดโอซากิ ฮะจิมังซึ่งเป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับ ซามูไรดาเตะ มาซามุเนะ ผู้สถาปนาเมืองเซ็นไดแล้ว ยังมี “ปราสาททะกะโจ” ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางการทหารและการปกครอง และวัฒนธรรมของโทโฮกุในสมัยโบราณ และศาลเจ้าชิโอกามะ (ชื่อภาษาญี่ปุ่น志波彦神社・鹽竃神社) ซึ่งมีศาลเจ้าย่อยๆอยู่ทั่วประเทศและมีศาลเจ้าหลักตั้งอยู่ที่เมืองชิโอกามะ, และวัดสงบเงียบซึ่งตั้งอยู่ริมเขาห่างไกลผู้คน “วัดโจหงิเมียวไรไซโบจิ”, อาคารไม้ซึ่งเก่าแก่ที่สุดของเซ็นไดและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ “ริคุโอะคุ คกคุบุงจิ ยะคุชิโด”, วัดที่มีชื่อเสียงเรื่องดอกอะจิไซ หรือดอกไฮเดรนเยีย ในต้นฤดูร้อน หรือวัด “รินโนจิ” ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองเซ็นได และมีสวนแบบญี่ปุ่นงดงามมาก โดยเฉพาะทิวทัศน์ใบไม้แดงในฤดูใบไม้ร่วง และยังรวมถึงวัดและศาลเจ้าอีกมากมาย เพียงท่านได้เที่ยวชมวัดต่างๆเหล่านี้ เราเชื่อว่าท่านจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและวัฒนธรรมของชาวเซ็นไดและโทโฮกุในสมัยก่อนจนถึงสมัยปัจจุบัน

The ruins of Tagajo Castle
Shiogama Shrine
Jogi Nyorai (วัด Saihoji)
Mutsu Kokubun-ji Yakushido Temple
Shifuku-ji Temple
วัดรินโนจิ