เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์

ท่านสนใจที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในตัวเมืองแต่ละแห่ง ซึ่งบอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเซ็นไดไหม
ที่เมืองเซ็นไดมีสถานที่ท่องเที่ยวใน 1 วันมากมาย ทั้งที่เหมาะสำหรับการเที่ยวชมคนเดียว หรือไปพร้อมกับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น “พิพิธภัณฑ์เมืองเซ็นได” ซึ่งมีของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์จัดแสดงมากมาย อาทิเช่น หลักฐานสำคัญทางการติดต่อค้าขายกับประเทศตะวันตกในสมัยของดาเตะ มาซามุเนะผู้ก่อตั้งเมืองนี้ซึ่งถูกบันทึกเป็นสมบัติสำคัญของชาติ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก และยังมีชุดเกราะที่ท่านดาเตะ มาซามุเนะใช้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นต้น “หอศิลปะจังหวัดมิยะกิ” จัดแสดงงานศิลปะอย่างไร้ขีดจำกัดของจังหวัดมิยะกิ และของภูมิภาคโทโฮกุไว้ที่นี่ อาคาร “เซ็นไดมีเดียเทค” ซึ่งถูกออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ และเป็นผลงานชิ้นเอกของดีไซน์เนอร์ชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก นายโทโย อิโต้ และ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เซ็นได อุมิโนะโมริ” ซึ่งเปิดให้บริการวันแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015 ซึ่งจัดแสดงสัตว์น้ำชนิดต่างๆของเซ็นไดและโทโฮกุ เป็นต้น

กลุ่มความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์เมืองเซ็นได จังหวัดมิยะกิ