เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอย

เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอย

เมืองเซ็นไดเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคโทโฮกุ เนื่องด้วยเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน เมืองนี้จึงเป็นที่รวมของสินค้าแบรนด์เนมดังๆทุกประเภทจากทั่วโลกมากมาย หากคุณต้องการจับจ่ายใช้สอยที่บริเวณใจกลางเมืองเซ็นได นอกจากห้างสรรพสินค้าที่รายล้อมสถานีเซ็นได เราขอแนะนำย่านอาร์เขตถนนอิจิบังโจ และย่านอาร์เขตถนนจูโอ ซึ่งติดตั้งที่กันน้ำฝนให้คุณช้อปปิ้งได้สบายแม้ในวันฝนตก หากยังไม่จุใจ ที่นี่ยังมีเอาท์เล็ตมอลล์แห่งใหญ่ถึงสองแห่งนอกตัวเมืองเซ็นไดอีกด้วย
เชิญทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจในเมืองเซ็นได