ชิโรอิชิอูเม็ง

ชิโรอิชิอูเม็ง

อาหารประเภทเส้นเพื่อสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับรสของแป้งสาลีและไม่ใช้น้ำมัน ว่ากันว่าเริ่มมาจากในยุคเอโดะ บุตรที่มีบิดาป่วยเป็นโรคกระเพาะได้เรียนรู้วิธีทำจากพระธุดงค์ ผู้ครองปราสาทชิโรอิชิ โคะจูโร่ คาตะคุระ จึงตั้งชื่อตาม “จิตใจอันอบอุ่นและมีความห่วงใย” ของบุตรกตัญญูว่า “อูเม็ง (เส้นอบอุ่น)” มีจุดเด่นที่เส้นที่สั้นเพียง 9 เซนติเมตร สามารถต้มได้ง่าย ๆ แม้ในหม้อขนาดเล็ก มีขนาดเส้นหนากว่าโซเม็งเท่าหนึ่ง ให้สัมผัสได้ถึงรสของเส้นอย่างเต็มที่