ข้าว

ข้าว

เมืองเซ็นไดมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีตในฐานะเมืองที่ผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการทำนาข้าว จึงที่ให้ที่นี่มีผลผลิตมากมายต่อการผลิตข้าวแต่ละครั้ง
นอกจากนี้ เมืองนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องอาหารญี่ปุ่นนานาชนิด อาทิเช่น สุราญี่ปุ่นและซูชิ หากท่านต้องการลองชิมรสข้าวที่ดีที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุแล้ว ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวของญี่ปุ่นคือ ฤดูใบไม้ร่วงจึงเป็นช่วงที่ข้าวอร่อยที่สุด และเมื่อน้ำข้าวนั้นไปผลิตสุรา สุราใหม่ที่จำหน่ายในเดือนธันวาคมจึงเป็นผลผลิตของโทโฮกุที่น่าลิ้มลองอีกชิ้นหนึ่ง

ทำไมปริมาณข้าวที่เมืองเซ็นไดจึงมีมาก

หากจะกล่าวถึงสาเหตุที่เซ็นไดเป็นเมืองหลักในการปลูกข้าว คงจะต้องกล่าวย้อนไปเมื่อ 400 ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ดาเตะ มาซามุเนะ ทำการพัฒนาผืนดินละแวกนี้ครั้งใหญ่ ดาเตะ มาซามุเนะ มีความตั้งใจที่จะใช้เมืองเซ็นไดเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญเพื่อส่งให้กรุงเอโดะ (เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้น) จึงเริ่มต้นปรับปรุงที่ดินใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การซ่อมแซมแม่น้ำ จัดระบบป้องกันน้ำท่วม ขุดทางน้ำใหม่ รวมทั้งการทำยุ้งฉางขนาดใหญ่สำหรับเก็บข้าว และวิธีการขนส่งข้าวไปยังกรุงเอโดะ ทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน ผลจากวันนั้น เซ็นไดได้กลายเป็นยุ้งฉางของเอโดะ กล่าวกันว่าผลิตข้าวได้ถึง 2 ใน 3 ของปริมาณที่ใช้บริโภคในเอโดะ ดังนั้น คำยกย่องที่ว่า เซ็นได=แหล่งผลิตข้าว จึงเป็นคำคุ้นหูคนในทุกพื้นที่ของญี่ปุ่น