สถานที่เที่ยวสำหรับครอบครัว

สะโอเอคโค่ไลน์

สะโอเอคโค่ไลน์เป็นถนนชมภูเขาที่มีธรรมชาติงดงาม ตัดผ่านเทือกเขาสะโอทางตะวันออก-ตะวันตกด้วยความยาวรวม 26 กิโลเมตร สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามได้ตามแต่ละฤดูกาล ตั้งแต่ปลายเมษายนถึงกลางพฤษภาคมจะมีกำแพงหิมะ ต้นฤดูร้อนมีต้นไม้แตกใบ และฤดูใบไม้ร่วงมีใบไม้เปลี่ยนสี เมื่อเข้าเอคโค่ไลน์มาจะพบกับโทริอิ (ซุ้มประตูแดง) ขนาดใหญ่ และสามารถชมน้ำตกซันไคและน้ำตกฟุโดจากทาคิมิไดที่อยู่ระหว่างทางได้ด้วย เชิญเพลิดเพลินกับการขับรถอันแสนสดชื่นผ่านแนวภูเขาอันยิ่งใหญ่นี้

Hours
ปลายเมษายนถึงต้นพฤศจิกายน
Closed
ปิดช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ต้นพฤศจิกายนถึงปลายเมษายนของปีถัดไป
Admission
ฟรีตลอดสาย หากจะไปโอคามะ (ยอดภูเขาคัตตะ) ต้องเข้าสะโอไฮไลน์จากบริเวณยอดเขา (รถยนต์ปกติ 540 เยน)
Access
ขับรถ 40 นาทีจากสถานี JR ชิโรอิชิสะโอ
TEL
0224-33-2215 (Agriculture, Forestry and Tourism Division, Zao Town)
Address
สะโอมาจิ จังหวัดมิยากิ - เมืองคามิโนะยามะ จังหวัดยามะกาตะ