กิจกรรม

“บุนโชคัง” พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดยามะกาตะ

“บุนโชคัง” เป็นอาคารอิฐสไตล์เรเนซองส์ของอังกฤษ เดิมเป็นอดีตศาลาว่าการจังหวัดและอดีตหอประชุมสภาจังหวัดที่สร้างเมื่อปี 1916
เป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณที่มีค่าและได้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดยามะกาตะให้ชมฟรี
ภายในมีบันทึกการบูรณะอาคารและห้องนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของยามะกาตะด้วย

Hours
9:00~16:30
Closed
วันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน (หยุดวันถัดไปหากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) / 29 ธันวาคม - 3 มกราคม
Admission
ไม่มี
Access
จากสถานี JR ยามะกาตะ นั่งรถประจำทางสายผ่านที่ว่าการเมือง ลงที่ชิยะคุโชะมาเอะ แล้วเดิน 1 นาที หรือจากประตูตะวันออก สถานี JR ยามะกาตะ ขึ้นรถประจำทาง 100 เยน ลงที่ฮาตะโกะมาจินิโจเมะ แล้วเดิน 5 นาที
URL
http://www.gakushubunka.jp/bunsyokan/
TEL
(0)23-635-5500
Address
“บุนโชคัง” พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดยามะกาตะ
ZIP
990-0047