เซ็นได ชิโร่ (ศาลเจ้ามิทะกิซัง ฟุโดอิน)

เซ็นได ชิโร่ (ศาลเจ้ามิทะกิซัง ฟุโดอิน)

เซ็นไดชิโร่ คือชื่อของบุคคลจริงซึ่งถือกำเนิดที่เมืองเซ็นไดเมื่อ 160 ปีที่แล้ว ที่ใดหรือร้านใดที่เขาแวะเข้าไป หลังจากนั้นไม่นานร้านนั้นก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า จึงทำให้เซ็นไดจิโร่ถูกขนานนามว่า “เทพแห่งโชคลาภ” หากท่านจะประดับรูปปั้นหรือภาพของเซ็นไดจิโร่ที่ร้านของท่าน กรุณาจัดให้รูปนั้นหันหน้าไปทางหน้าร้านในลักษณะเหมือนกำลังต้อนรับลูกค้านะครับ เราเชื่อว่าทำอย่างนั้นจะช่วยให้ร้านของท่านทำมาค้าขึ้นได้
นอกจากนี้ ศาลเจ้ามิทะกิซังฟุโดอิน ซึ่งตั้งอยู่ในตรอกเล็กๆในย่านการค้าของเมืองเซ็นได ก็มีชื่อเสียงในฐานะของที่ประดิษฐานหลักของเซ็นไดจิโร่นั่นเอง

【ที่ตั้ง】 ถนนการค้าคลิสโรด 5-7 จูโอนิโจเมะ อะโอะบะคุ เซ็นได 980-0021
【การเดินทาง】 จากสถานีเซ็นได เดินตรงเข้าไปในย่านการค้า ถึงถนนการค้าคลิสโรด ใช้เวลาเดินทั้งหมด 15 นาที
【หมายเลขโทรศัพท์】 022-221-3056
【เว็บไซต์】 http://www.mitakisan.com/ (ภาษาญี่ปุ่น)