พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เมือง Sendai

พิพิธภัณฑ์จัดเก็บของมีค่าต่างๆ เช่น ชุดนักรบและหมวกเหล็กที่มีอายุถึง 401 ปี แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของเมือง Sendai และมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ (ซึ่งจะแสดงในช่วงเวลาที่กำหนด) ชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์ มีรูปปั้นของ Lu Xun หนึ่งในนักอักษรศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนที่เดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อยังหนุ่ม

price: ผู้ใหญ่ ¥460 มัธยมปลาย ¥230 มัธยมต้น ¥110 (เสียค่าผ่านประตูเพิ่มสำหรับงานแสดง พิเศษ )
Language: พนักงานพูดภาษาอังกฤษได้, มีคำอธิบายภาษาอังกฤษและแผ่นพับภาษาอังกฤษเกาหลี และจีน

Hours
0เวลา 09:00-16:45 (ปิดรับการข้าพิพิธภัณฑ์ที่เวลา 16:15)
Closed
ปิด วันจันทร์และวันธรรมดา หลังวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เปิดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
URL
http://www.city.sendai.jp/museum/museum/index.html
TEL
022-225-3074
Address
26 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai