กิจกรรม

วัดริชชะคุจิ โฮชุซัน (วัดยามะเดระ)

วัดยามะเดระเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพงดงามอันดับหนึ่งของยามะกาตะ จนกวี บะโช มัตสึโอะ ได้แต่งกลอนบทหนึ่งไว้ว่า “เสียงจักจั่นดังแทรกซึมสู่หินและยามะเดระ” เป็นวัดนิกายเท็นไดที่สร้างโดยจิคะคุไดชิหรือเอ็นนินในปี 860 เป็นที่เคารพบูชาในฐานะวัดตัดดวงมาแต่โบราณ ที่ยอดเขามีบันไดหิน 1,015 ขั้นที่ต้องใช้เวลาเดินเที่ยวละประมาณ 40 นาที สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทั้งสี่ฤดู วิหารน้อยใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ธรรมชาติสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ และลานหินสูงชันได้

Hours
8.00 - 17.00 น.
Closed
ไม่มี
Admission
300 เยน / นักเรียนมัธยมต้น 200 เยน / 4 ปี - นักเรียนประถม 100 เยน
Access
เดิน 5 นาทีจากสถานี JR ยามะเดระ
URL
http://www.rissyakuji.jp/
TEL
(0)23-695-2843
Address
4456-1 ยามะเดระ เมืองยามะกาตะ
ZIP
999-3301