กิจกรรม

วัดโมซือจิ

วัดโมซือจิสร้างโดยจิคะคุไดชิ และเปิดทำการในยุคของโอชูฟุจิวาระ รุ่นที่ 2 โมโตะฮิระ และรุ่นที่ 3 ฮิเดะฮิระ ในอดีตมีวิหารและเจดีย์กว่า 40 หลัง และกุฏิกว่า 500 หลัง ทำให้มีขนาดใหญ่กว่าวัดชูซอนจิอีก แต่เกือบทั้งหมดก็ได้ถูกไฟไหม้เสียหายไป สวนที่แสดงถึงโลกสวรรค์ยังคงเหลืออยู่อย่างงดงามในปัจจุบัน

Hours
8.30 - 17.00 น. (ต้นพฤศจิกายน - ต้นมีนาคม เปิดถึง 16.30 น.)
Closed
ไม่มี
Admission
500 เยน (นักเรียนมัธยมปลาย 300 เยน / นักเรียนประถมและมัธยมต้น 100 เยน)
Access
เดิน 15 นาทีจากสถานี JR ฮิราอิสุมิ
URL
http://www.motsuji.or.jp/th/
TEL
0191-46-2331
Address
58 โอซาวะ ฮิราอิสุมิ ฮิราอิสุมิโจ นิชิอิวะอิกุน จังหวัดอิวาเตะ
ZIP
029-4102