เทศกาล Michinoku YOSAKOI

เทศกาล Michinoku YOSAKOI

เทศกาลดั้งเดิมปรับแต่งให้ทันสมัย
เทศกาลนี้มีจุดเริ่มต้นจากเทศกาลพื้นเมืองของจังหวัด Kochi ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ในเทศกาลนี้ผู้รำจะแสดงเข้ากับดนตรีที่มีบททำนองเป็นโคลงกลอนของเพลงโฟล์คของ Tohoku รวมอยู่ด้วย งานแห่แบบนี้เริ่มต้นจากผู้รำที่มีท่าทีการแสดงที่รุกเร้าในสไตล์การรำของพวกเขา โดยจะแต่งตัวด้วยเครื่องประดับเฉพาะพิเศษ

คณะกรรมการจัดงาน Michinoku YOSAKOI
http://www.michinoku-yosakoi.net/ (ภาษาญี่ปุ่น)