ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม

รูปจำลองท่อนบนของหลู่ซุ่นและแท่นศิลาจารึกของหลู่ซุ่น

บริเวณรอบพิพิธภัณฑ์เมืองเซนไดซึ่งมีปราสาทเซนได ซันโนะมารุอาโตะนั้น มีอนุสาวรีย์และผลงานประติมากรรมหลากหลายที่ตั้งอยู่ ในจำนวนนี้มีรูปจำลองท่อนบนของหลู่ซุ่นและแท่นศิลาจารึกของหลู่ซุ่นตั้งตระหง่านอย่างสงบรวมอยู่ด้วยถือเป็นจุดที่น่าชมอีกจุดหนึ่ง
รูปจำลองท่อนบนของหลู่ซุ่นนั้นได้รับเป็นของขวัญเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 120 ปีจากเมืองโชโคประเทศจีนซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลู่ซุ่นมื่อปี 2001 และแท่นศิลาจารึกของหลู่ซุ่นนั้นถูกสร้างขึ้นในปี 1960 โดยคณะกรรมการก่อสร้างแท่นศิลาจารึกที่รำลึกแห่งหลู่ซุ่นซึ่งมีกลุ่มพลเมืองผู้มุ่งหวังมิตรภาพญี่ปุ่น-จีนเป็นแกนกลางในการก่อสร้าง ที่แท่นศิลาจารึกนี้มีการจดบันทึกเกี่ยวกับหลู่ซุ่นในช่วงที่อยู่ที่เซนไดและมีจารึกคำสรรเสริญในคุณงามความดีของเขา
ในปี 1998 เมื่อครั้งที่เจียง เจ๋อหมิน ผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นได้เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่น ได้นำดอกไม้มาไหว้เคารพที่แท่นศิลาจารึกนี้ซึ่งได้กลายเป็นที่กล่าวขานโดยทั่วไป หลู่ซุ่นนั้นได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงจากผู้คนจำนวนมากในฐานะที่เป็นทั้งบิดาแห่งวรรณกรรมจีนสมัยใหม่และเป็นทั้งนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

Access
เดิน 8 นาทีจากสถานีโคะคุไซเซ็นเตอร์ รถไฟใต้ดินเซนได สายโทไซ
Address
26 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai (พิพิธภัณฑ์เมือง Sendai)