ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม

Sort :

ที่ตั้งปราสาท Sendai

คันรันเทย์

คันรันเทย์
56 มัตสึชิมะโจวไน มัตสึชิมะโจว มิยากิโท จ.มิยากิ
8:30-17:00 (เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม) สั่งอาหารได้ถึงเวลา 16:30 8:30-16:30 (เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม) สั่งอาหารได้ถึงเวลา 16:00
more

Sendai Suzume Odori

Shokeikaku

Shokeikaku
143-3 Hitokitanishi, Moniwa, Taihaku-ku, Sendai
11:30-15:00, 17:00-20:00 วันธรรมดา อาหารเย็นต้องจองล่วงหน้า
more

เซ็นได ชิโร่ (ศาลเจ้ามิทะกิซัง ฟุโดอิน)

ปราสาทชิโรอิชิ

ปราสาทชิโรอิชิ
1-16 มะสุโอคะโจ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยากิ
9.00 - 17.00 น. (พฤศจิกายน - มีนาคม เปิดถึง 16.00 น.)
more

ถนนบ้านซามูไร

ถนนบ้านซามูไร
5-40 นิชิมะสุโอคะโจ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยากิ
9.00 - 17.00 น. (พฤศจิกายน - มีนาคม เปิดถึง 16.00 น.)
more

วัดโมซือจิ

วัดโมซือจิ
58 โอซาวะ ฮิราอิสุมิ ฮิราอิสุมิโจ นิชิอิวะอิกุน จังหวัดอิวาเตะ
8.30 - 17.00 น. (ต้นพฤศจิกายน - ต้นมีนาคม เปิดถึง 16.30 น.)
more

วัดริชชะคุจิ โฮชุซัน (วัดยามะเดระ)

วัดริชชะคุจิ โฮชุซัน (วัดยามะเดระ)
4456-1 ยามะเดระ เมืองยามะกาตะ
8.00 - 17.00 น.
more

ปราสาทสึรุกะ

ปราสาทสึรุกะ
1-1 โอเทะมาจิ เมืองไอสึวาคามัตสึ จังหวัดฟุกุชิมะ
8.30 - 17.00 น. (เข้าได้ช้าสุด 16.30 น.)
more

โออุจิจุคุ

โออุจิจุคุ
ยามะโมโตะ โออุจิ ชิโมะโกมาจิ มินามิไอสึกุน จังหวัดฟุกุชิมะ
9.00 - 16.30 น. (พิพิธภัณฑ์บรรยากาศเมืองโออุจิจุคุ)
more

“บุนโชคัง” พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดยามะกาตะ

“บุนโชคัง” พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดยามะกาตะ
“บุนโชคัง” พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดยามะกาตะ
9:00~16:30
more